info@daxom.com

Hermetik şofbenler dış ortama monte edilebilir mi?

Hermetik şofbenler dış ortama monte edilebilir mi?


Hermetik şofbenler dış ortama monte edilebilir. Ancak, dış ortamdan korumak için mutlaka bir dolap içerisine almak gerekir ve baca çıkışının ortam dışına çıkartılması gerekir.

DAXOM UKDAX-26DT ve UKDAX-20DT  Endüstriyel tip büyük kapasiteli şofben modelleri, direk dış ortama monte edilebilir. Dış ortamdan etkilenmeyen yapısı sayesinde ve baca gerektirmediği için dış ortamda çalıştırılabilir.

Bu modelimiz kar ve yağmur sularının cihaz içerisine girmesi engellenecek şekilde dizayn edilmiş olup, baca gerektirmeden çalışabilmektedir.

Cihazımız iç ortamlara hiç bir suretle monte edilmemelidir.