info@daxom.com

Hermetik şofben nasıl çalışır?

Hermetik şofben nasıl çalışır?


 • Doğalgaz veya LPG ( Mutfak Tüpü veya Lpg Tankı) ile çalışan DAXOM Hermetik şofbenler, yanma için

 • gerekli oksijeni bünyesindeki bir fan sayesinde, iç içe durumdaki bacasının dış borusundan almakta, yanma

 • gerçekleştiğinde ise, iç kısımdaki bacasından atık gazları dışarı atmaktadır.


 • Hermetik Şofben Çalışma Prensibi


 • Dolayısıyla, hermetik şofbenler bulunduğu ortamın oksijenini kullanmamakta ve bulunduğu ortama yanmış

 • gazları atmamaktadır.


Hermetik şofben ilk çalıştırma videosu (Sesli ve görsel anlatım)


 • Bacanın tıkanması halinde otomatik olarak kapanan hermetik şofbenlerde, yüksek sıcaklık emniyeti, gaz

 • kesilme emniyeti, alev sönme emniyeti gibi çeşitli emniyet tertibatları mevcuttur.

 • İçerisinden geçen suyu ani olarak ısıtan hermetik şofbenler, kullanım yerindeki musluk veya batarya

 • açıldığında otomatik olarak çalışırlar, musluk veya batarya kapatıldığında otomatik olarak çalışmayı

 • durdururlar.

 • DAXOM Hermetik şofbenlerin lcd panelinden istenilen sıcak suyun derecesi ayarlanabilir. Aynı lcd panelden,

 • çıkan sıcak suyun anlık derecesi okunabildiği gibi, şofbenden geçen suyun dakikadaki miktarı da okunabilir.


 • DAXOM Hermetik şofbenler, kullanım yerlerine göre iç otam ( Hermetik Bacalı) ve dış ortam (Bacasız)

 • olarak  iki ayrı tiptedir.

 • İç ortam hermetik şofbenlerimiz, bilinen dış ortama bağlanan hermetik bacalı şofbenlerdir.


Dış ortam şofbenler ise, sadece dış ortama monte edilirler ve herhangi bir baca kullanılamaz.


 • 12 Lt / Dak , 14 Lt/dk, 20 Lt / Dak. , 26 Lt /Dak     olarak farklı kapasitelerde üretilen DAXOM Hermetik

 • şofbenler, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda üretilmektedir.